S_5d517acdf51dbf641b976373

Katelyn

@ itskatelynmasek    
Chicago, IL

About @itskatelynmasek

Posher since Dec 2015
University of Illinois at Chicago, '16
Last Active:  7 hours ago
Average Ship Time:  1 day
5